Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingerfairs Podcast

Jan 23, 2018

Hvad gør man, hvis ens man er blevet bedt om at rekruttere en masse frivillige, men man ikke får allokeret nogen ressourcer til rekrutteringsprocessen? Eller hvis ens frivillige ikke synes de nye frivillige man rekrutterer, er gode nok? Det diskuterer vi i denne episode af Ingerfairs podcast, som du nok har regnet ud,...