Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingerfairs Podcast

Oct 23, 2018

Hvordan får man sagt til sin medfrivillige, at man synes, at han drikker for meget? Og hvordan får man ens frivillige ledere til at sætte sig ned og snakke om, “hvordan det går”, når de synes, at det er spild af tid? Det diskuterer vi i denne episode af Ingerfairs podcast, som handler om de dilemmaer man møder...