Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingerfairs Podcast

Dec 4, 2018

I denne episode inviterer vi dig backstage eller ind i maskinrummet i Ingerfair, som Frederik så fint siger i introen. Her vender vi aktuelle problemstillinger, som vi arbejder med hos de frivillige organisationer. Når du lytter til denne episode, skal du derfor forestille dig, at du sidder som en flue på væggen til...