Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingerfairs Podcast

Apr 23, 2019

I denne episode har vi besøg af Olav Hesseldahl fra Ungdomsbureauet backstage – vi har inviteret Olav til at holde et oplæg på Ingerfairs årsgilde og vi begynder planlægningen her, hvor vi brainstormer og udvikler ideer mens mikrofonen er tændt.

Olav om unge frivillige

I løbet af episoden får du en...