Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingerfairs Podcast

May 8, 2019

Backstage med Ingerfair 

I Backstage med Ingerfair inviterer vi dig ind i maskinrummet i Ingerfair, hvor vi vender aktuelle faglige problemstillinger, som vi arbejder med i frivillige organisationer. Formålet med podcastserien er at dele vores erfaringer, refleksioner og ideer med dig til inspiration for dit arbejde...