Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingerfairs Podcast

Mar 25, 2020

En ekstraordinær frivillighed i en ekstraordinær tid. En artikel af Frederik C. Boll, adm. direktør i Ingerfair


Mar 3, 2020

I denne podcastepisode har chefkonsulent Marie Baad Holdt inviteret Peter Holm, chef for samfundsansvar i AP Pension og Tobias Aske Kristensen fra Frivilligcenter Aarhus i studiet, til en snak om virksomhedssamarbejde.

Vi snakker bl.a. om fordelene ved samarbejde, både fra virksomhedens synsvinkel og fra den frivillige...