Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingerfairs Podcast


Mar 6, 2019

Dette er tredje og sidste del af podcasten “Fra Viden til virkelighed – hvad ved vi om frivillighed?”.

 

Vi har endnu en gang besøg af Professor ved Roskilde Universitet, Thomas Boje til en snak om, hvad vi ved om frivillighed. Igennem sin karriere har han udgivet mere end 103 publiceringer og i denne podcast kan du få en lettilgængelig bid af den store viden om frivillighed og civilsamfundet, som Thomas Boje besidder.  

 

I løbet af podcasten diskuterer vi den økonomiske, den demokratiske og den sociale værdi af frivilligheden i Danmark og Frederik stiller Thomas en masse hønen og ægget-spørgsmål

 

1) Hvad er den økonomiske værdi af frivilligheden?

Skyldes den høje økonomiske værdi af den frivillige sektor, at vi har et stærkt civilsamfund eller er det i virkeligheden statens og fondenes store investeringer i civilsamfundet, der gør civilsamfundet stærkt? Dette spørgsmål kan du også læse meget mere om i Thomas Bojes nyeste bog Civilsamfund, medborgerskab og deltagelse (2017).

 

2) Hvad er den demokratiske værdi af frivilligheden?

Ligeledes spørger vi Thomas om det frivillige engagement er medvirkende til at styrke borgernes demokratiske deltagelse eller om det er vores generelle høje demokratiske deltagelse, som også er medvirkende til at styrke vores deltagelse som frivillige? Her henviser Thomas Boje til en kronik af Mads Roke, som du kan læse her eller her.

 

3) Hvad er den sociale værdi af frivilligheden?

Til slut diskuterer vi den sociale kapitals betydning for udvikling af et stærk civilsamfund og Thomas stiller skarpt på, hvilke tendenser, der viser sig for den generelle tillid i Danmark og vi slutter dermed podcasten af med en opsang til fortsat prioritering og investering for at fastholde et stærkt civilsamfund, igen med henvisning til Mads Rokes kronik og forslag om oprettelsen af et civilsamfundsministerium.

 

Vil du vide mere?

Både Frederik og Thomas har meget på hjerte og derfor blev denne samtale lang – hvis du først er kommet med nu, kan du glæde dig over, at vi allerede har udgivet to afsnit, hvor vi har haft besøg af Thomas Boje og diskuterer, hvad vi egentlig ved om frivillighed.

 

Fra viden til virkelighed.

Denne podcast er en del af serien “Fra viden til virkelighed”. Serien har til formål at bygge bro mellem forskerne og praktikerne. Her sætter vi fokus på, hvordan man kan bruge faglig viden ude i virkeligheden til at løse praktiske udfordringer.

 

Er du enig?

Er du uenig med os eller vil du bare gerne give os et par pæne ord med på vejen?
Del podcasten med dine kollegaer og skriv en anmeldelse i iTunes (se her hvordan.)

 

Vil du vide mere?

To gange om måneden udgiver vi nyheder fra Ingerfairs Fagunivers. Her kan du holde dig opdateret på nye podcast, faglige artikler og den nyeste viden om frivillighed og civilsamfund. Tilmeld dig her.