Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingerfairs Podcast


May 14, 2018

I vores nye podcastserie “Fra viden til virkelighed” bygger vi bro mellem forskerne og praktikerne.

Her sætter vi fokus på, hvordan man kan bruge faglig viden ude i virkeligheden til at løse praktiske udfordringer.

I denne første episode af “Fra viden til virkelighed” har vi besøg af Jonas Hedegaard. Jonas er ErhvervsPhD hos Roskilde Festival og har mange års erfaring som frivillig på festivalen. I år er det 48 gang, der bliver afholdt Roskilde Festival og festivallen har udviklet sig til et imponerende stort event med rigtig mange frivillige engageret. På trods af den farligt fine titel på månedens podcast, så handler podcasten blot om, hvordan man leder frivillige i organisationer, som konstant er i forandring.

I løbet af en podcastens halve timer fortæller Jonas om:

  • Hvad er en hybridorganisation og hvorfor er Roskilde et godt eksempel herpå.
  • Hvordan værdier bliver udfordret, når der sker forandringer og hvorfor det fører til paradokser?
  • Hvordan opløses paradokser og hvorfor det fører til innovation?

Men hvad har det så at gøre med virkeligheden? Det kan bedst illustreres med et eksempel:

En ansat leder føler sig stresset og bliver anbefalet at uddelegere nogle opgaver til nogle af de frivillige. Lederen ved dog ikke, hvordan disse “svære” opgaver skal overleveres til nogle, som ikke får løn fra deres arbejde og når det førhen har været en lønnet opgave.

Det er et af de paradokser, Jonas allerede har mødt i sin forskning og noget, som særligt sker i hybridorganisationer som festivalen.

Endeligt får du også kort anekdote om, hvorfor Københavns Kommune har et lager fyldt op med toiletter og finder ud af, hvad paradoksledelse har at gøre med OK18 og FNs 17 verdensmål.

God fornøjelse!